Page 7 - Osbyguiden
P. 7

Osby kommun


        snabbfakta







       Resa hit: Riksväg 15 och 23 tar dig smidigt hit med bil,  Quick facts. How to get here: Trunk Roads 15 and 23 will take
       här finns även snabba tåg- och bussförbindelser. Det finns  you here easily by car. There are also fast train and bus services.
                                There are five airports near Osby: Kristianstad Österlen Airport,
       fem flygplatser i närheten av Osby; Kristianstad Österlen  Småland Airport, Ängelholm Helsingborg Airport, Malmö Airport
       Airport, Småland Airport, Ängelholm Helsingborg Airport,  and Copenhagen Airport.
       Malmö Airport och Copenhagen Airport.       Inhabitants: 12,700
                                Don’t miss: Stop at the small farm shops and be inspired by the
       Invånare: 12 700                 local handicraft.
                                Interesting fact: Until the end of the 17th century, Osby belonged
       Missa inte: Stanna till vid de små gårdsbutikerna och  to Denmark, before Skåne became Swedish. This was a turbu-
       inspireras av traktens hantverk.         lent time with many bloody clashes between the Swedes and
                                the Danes. The Swedish government used the collective term
                                ‘snapphane’ for the forces, farmers and brigands who took part on
       Kuriosa: Osby tillhörde fram till slutet av 1600-talet Dan- the Danish side. There are many historic places to visit with links to
       mark, innan Skåne blev Svenskt. Detta var en turbulent tid  these brigands or, if you prefer, freedom fighters.
       med många, blodiga sammandrabbningar mellan svenskar  Did you know that only one-tenth of the area of the municipality is
       och danskar. Den svenska staten använde ett samlings-  built on, i.e. 90% of the inhabitants occupy 2% of the area. In other
                                words, there is plenty of unspoilt nature and biological diversity!
       begrepp på de styrkor, bönder och stråtrövare som deltog  Osby Tourist Office: Offers suggestions for sights and activities,
       på den danska sidan, nämligen snapphanar. Det finns många  is an agent for Skånetrafiken (Skåne’s public transport) and sells
       historiska platser att besöka med anknytningen till dessa  cycling and hiking maps, etc.
       rövare, eller frihetskämpar om man så vill.    Public transport: With Skånetrafiken, you can travel by bus and
                                train in southern Sweden.
                                Car hire: Hertz car hire/Göinge Bil
       Kuriosa: Stenindustrin växte snabbt under början av  Shopping: We have a unique range of small shops to choose from.
       1900-talet vilket gjorde att utvandringen till Amerika stan-
       nade av. Traktens historia kan jämföras med guld-ruschen i
       Klondyke. I Klondyke bröt man guld, här bröt och bryter man
       diabas – det svarta guldet.            Kurzübersicht. Anreise: Mit dem Auto zügig über die Reichs-
                                straßen 15 und 23, aber es gibt auch schnelle Zug- und Busver-
       Visste du att endast en tiondel av kommunens yta är  bindungen. Außerdem befinden sich in der Nähe von Osby fünf
       bebyggd, dvs. 90% av invånarna bor på 2% av ytan. Här  Flugplätze: Kristianstad Österlen Airport, Småland Airport, Ängel-
                                holm Helsingborg Airport, Malmö Airport und Copenhagen Airport.
       finns med andra ord en stor tillgång på orörd natur och  Einwohner: 12,700
       biologisk mångfald!                Nicht verpassen: Machen Sie an den kleinen Hofläden Halt und
                                lassen Sie sich vom Kunsthandwerk der Gegend inspirieren.
       Osby turistbyrå: Ger tips om sevärdheter och aktiviteter,  Kuriosa: Osby gehörte bis Ende des 17. Jahrhunderts zu Däne-
       ombud för Skånetrafiken, försäljning av cykel- och  mark, bevor Skåne Schweden angegliedert wurde. Das war eine
                                turbulente Zeit mit vielen blutigen Zusammenstößen zwischen
       vandringskartor m.m.               Schweden und Dänen. Vom schwedischen Staat wurde ein Sam-
       Östra Järnvägsgatan 3, 283 41 Osby, +46 (0)479-528 510 melbegriff für die Truppen, Bauern und Wegelagerer verwendet,
                                die auf dänischer Seite beteiligt waren – Snapphanar, was soviel
       Kollektivtrafik: Med Skånetrafiken tar du dig fram med  wie Banditen bedeutet. Es können viele historische Orte besucht
       buss och tåg i södra Sverige, www.skanetrafiken.se werden, die mit diesen – je nach Sichtweise – Räubern bzw.
                                Freiheitskämpfern zu tun haben.
       Biluthyrning: Hertz biluthyrning/Göinge bil,   Wussten Sie, dass nur ein Zehntel der Fläche der Gemeinde
       www.goingebil.se, +46 (0) 479-319 50       bebaut ist und 90 % der Bewohner auf 2 % der Fläche leben?
                                Es gibt hier mit anderen Worten sehr viel unberührte Natur und
                                biologische Vielfalt!
       Shopping: Här finns ett unikt utbud av småbutiker att välja  Touristeninformation Osby Turistbyrå: Hier erhalten Sie Tipps
 Berlin    mellan, www.osbyshopping.se,           zu Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten, Verkaufsagent von
       www.osby.nu/shopping/lonsboda-kopmannagille    Skånetrafiken, Verkauf von Radwander- und Wanderkarten u.a.m.
                                Öffentlicher Personenverkehr: Mit Bus und Bahn von Skånetra
                                fiken sind Sie bequem in Südschweden unterwegs.
                                Autovermietung: Hertz Autovermietung/Göinge Bil
                                Shopping: Hier gibt es eine einzigartige Auswahl an kleinen
                                Geschäften.






                                                VÄLKOMMEN TILL OSBY 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12